ثبت شکایات

 

در صورت وجود هر نوع شکایتی می توانید از طریق فرم زیر با ما در تماس باشید. 

فرم ثبت شکایت

انجمن حمایت زندانیان اردبیل | اخبار و فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان