اطلاعات تماس انجمن

مراجعه کننده محترم
در صورت نیاز به تماس با انجمن می توانید از طریق آدرس زیر به صورت حضوری و شمار ه های تماس مشکلات خویش را بیان کرده
و یا از اوقات مراجعه به انجمن حمایت مطلع شوید. 

اطلاعات تماس

آدرس: اردبیل – خیایبان سی متری – بازار مسگران – کوچه مسگران – ساختمان انجمن حمایت از زندانیان

پست الکترونیک: info@ngohemayat-ard.ir

تلفن: ۰۴۵۳۳۶۵۴۹۳ – ۰۴۵۳۳۳۶۱۵۴۴ – ۰۴۵۳۳۳۳۱۷۹۸

ساعت کاری: ۸ صبح الی ۲ بعد از ظهر

فرم تماس

     

     

    انجمن حمایت زندانیان اردبیل | اخبار و فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان