تحویل ۶ فروند بالگرد امدادی به هلال احمر

انجمن حمایت زندانیان اردبیل | اخبار و فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان